Skip to primary content

Učni materiali

Priročnik in delovni zvezek “Me razumeš 1”.

UVOD V MATERIAL

Pozdravljeni!

Pred vami je simpatično gradivo Me razumeš, ki je v prvi vrsti namenjeno otrokom, ki so gluhi. Sistematična gradnja uradnega, pisnega in govorjenega jezika pa je zelo primerna tudi za otroke z govorno jezikovnimi motnjami, za otroke z avtizmom ter za otroke iz tujejezičnega okolja; takrat se posvetimo zgolj uradnemu, pisnemu in govorjenemu jeziku in ne kretnji.

Gradivo omogoča sistematično usvajanje dveh jezikov, uradnega, pisnega in govorjenega jezika in znakovnega jezika.  Namenjeno je otrokom, ki začenjajo sistematično usvajati jezik, predvidoma v na začetku šolanja.  Nekateri otroci ob vstopu v šolo še nimajo usvojenega nobenega jezika ali pa imajo usvojene le nekatere elemente in zelo skromen besedni zaklad.

Gradivo lahko porabljate učitelji, individualni terapevti, mobilni učitelji, specialni pedagogi, starši …

V delovnem učbeniku boste našli vsebine, ki so otrokom blizu, opremljene z zelo simpatičnimi ilustracijami. Priročnik pa je namenjen vam, v njem je zapisano besedišče, slovnični vzorci ter metodična in didaktična navodila za obravnavo vsake vsebine.

S temi učnimi materiali se učenec lahko uči materinega jezika ali materinega znakovnega jezika oziroma obeh. Vsak od the jezikov ima svojo strukturo in svoja pravila. Učenje enega jezika lahko podpira učenje drugih jezikov,

Gradivo:

 • uporabnikom ponuja primere dobre prakse in jim ponuja osnovo za njim lasten način poučevanja
 • pomaga razvijati socialno interakcijo med gluhimi in slišečimi učenci, gluhe učenci so bolj vključeni v pouk. Gluhim učencem krepi občutek pripadnosti vrstnikom in skupnosti
 • začetnikom omogoča sistematično osvajanje govorjenega in znakovnega jezika
 • pomaga predvsem dvem skupinam učencev: uporabnikom znakovnega jezika in začetnikom v učenju tujega jezika

Priročnik za učitelje vsebuje:

 1. uvod
 2. mnenja strokovnjakov
 3. metodične in didaktične napotke
 4. tri poglavja z opisom novih besed in slovničnimi pravili

Me razumeš 1 - Priročnik

Če želite pripraviti svoje gradivo na osnovi tega, se lahko obrnete po pomoč na navedene e naslove.

Delovni zvezek za učence vsebuje:

 1. delovne liste
 2. priloge
 3. videe

>Me razumeš 1- DZ

Če želite pripraviti svoje gradivo na osnovi tega, se lahko obrnete po pomoč na navedene e naslove.
Opomba: strain 62 in 64 sta prazni, da lahko izrežemo slike.

Zelo bi bile vesele, če bi nam ob uporabi našega gradiva posredovali povratne informacije tako, da odgovorite na spodnja vprašanja.

 • Ali so se vam vsebine/teme v gradivu zdele primerne?
 • S katero populacijo otrok ste uporabljali gradivo?
 • So vam bili metodično-didaktični predlogi za obravnavanje vsebin v priročniku v pomoč?
 • Kaj vam/otrokom je bilo pri učenju znakovnega jezika bolj v pomoč: ilustracije kretenj ali video posnetki?
 • Ali so starši otrok tudi uporabljali gradivo?
 • Kaj ste pri obravnavi gradiva pogrešali?
 • Imate kakšno posebno sporočilo za avtorice?

Prilagajanje in razvijanje učnih gradiv za gluhe in naglušne učence

 

Hvala!

Avtorice Katja, Simona in Meta

Kontakti:

Katja.krajnc@zgnl.si

Simona.zupan.smigic@zgnl.si

Meta.stampek@zgnl.si

APPFWU02V