Skip to primary content

Materiaalia opetukseen

Materiaalit sisältävät kuvia viittomista ja videoita.

Näiden materiaalien avulla oppilas voi oppia kirjoitettua/puhuttua kieltä ja viittomakieltä joko erikseen tai molempia samanaikaisesti. Materiaalissa huomioidaan, että kummallakin kielellä on oma rakenteensa ja sääntönsä. Toisen kielen merkitys voi tukea toisen kielen oppimista.

Tämä:

  • antaa käyttäjille mahdollisuuden mukauttaa esimerkkejä hyvistä käytännöistä kehittäessään omaa lähestymistapaansa opetukseen
  • tukee kuulovammaisten oppilaiden välistä sosiaalista vuorovaikutusta, koska kuulovammainen oppilas pystytään osallistamaan tehokkaammin opetustilanteisiin. Tämä vahvistaa kuulovammaisen oppilaan tunnetta vertaisryhmään kuulumisesta ja ryhmä voi tukea sekä puhutun että viittomakielen oppimista.
  • voi toimia materiaalina sekä viittomakielisille että oppilaille, joilla on kielellisiä haasteita. 

 

Opettajan kirja "Ymmärrätkö minua 1" sisältää (englanniksi):

  • Johdannon
  • Asiantuntijalausuntoja
  • Metodologisia ja didaktisia suosituksia
  • Kolme lukua, joissa kuvataan erityistä sanastoa ja kieliopillisia malleja

Oppilaan kirja Ymmärrätkö minua 1 sisältää:

  • Tehtävät
  • Liitteet

Huomioi, että sivut 62 ja 64 ovat jätetty tyhjiksi, jotta voit leikata liitteiden kuvia.

 

Oppimateriaalin mukauttaminen ja kehittäminen kuuroille ja huonokuuloisille oppilaille


Tämän opetusmateriaalin on kehittänyt Ljubljanan kuurojen koulu Sloveniassa.

APPFWU02V