Skip to primary content

Verkkovälitteinen opetus

Kokoelma opetusvideoita ja muuta materiaalia etäopetuksen mallintamisesta.

Tämä opas on tarkoitettu kuurojen ja huonokuuloisten oppilaiden kanssa työskenteleville ammattilaisille ja heidän huoltajilleen. Verkkovälitteinen opetus on erittäin hyvä vaihtoehto oppilaille, joiden mahdollisuus saada tarvitsemaansa opetusta lähikoulussa on estynyt kokonaan tai osittain. 

Videot esittelevät kuurojen ja huonokuuloisten oppilaiden verkkovälitteisen opetuksen hyödyt ja sisältävät menetelmiä ja vinkkejä sujuvan verkkovälitteisen opetuksen toteutukseen. Lisäksi videoissa käydään läpi opetukseen tarvittavaa perusvälineistöä. 

Laitteiden lisäksi tarvitaan digitaalinen oppimisympäristö. Lisätietoa löydät tekstimateriaalista. 

Videoiden lisäksi materiaalit sisältävät tulostettavaa tietoa verkkovälitteisen opetuksen mahdollisuuksista ja haasteista, tietoa oppimisalustasta, kirjalliset verkkovälitteisen opetuksen ohjeet, ohjeita ja tarkistuslistan verkkovälitteisiä opetustunteja varten. Voit käyttää näitä materiaaleja esimerkiksi oppituntia valmistellessasi. 


Lisätietoa sisältävät materiaalit:


Verkkovälitteisen opetuksen mahdollisuudet ja haasteet

Oppimisalusta

Ohjeet opettajalle, ohjaajalle ja oppilaalle 

Opas verkkovälitteiseen opetukseen

Tarkistuslista

Motivointivideo

You need to accept all cookies to see this content

Etäopetusmallit

You need to accept all cookies to see this content

Ympäristö

You need to accept all cookies to see this content

Perusvälineistö

You need to accept all cookies to see this content

Materiaalit

You need to accept all cookies to see this content

Haasteet

You need to accept all cookies to see this content

Aktivointi ja vireystilan ylläpito

You need to accept all cookies to see this content

Ohjaajan rooli

You need to accept all cookies to see this content

Yhteistyö

You need to accept all cookies to see this content

Tämän materiaalin on laatinut Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri.


If you have any questions, go to “Contacts”, which you can find on the main page.

APPFWU01V