Skip to primary content

Verkkokurssi yleisopetuksessa opiskelevan kuulovammaisen oppilaan opetuksesta

Auditiiviset, kielelliset ja sosiaaliset taidot. Neljä lyhyttä verkkokurssivideota ja kurssiopas.

Tämä kurssi on tarkoitettu kuulovammaisten oppilaiden opettajille, joiden oppilaat kommunikoivat pääasiassa puhutulla kielellä. Videoissa käytetyt menetelmät ovat Tanskassa yleisesti käytettyjä ja ne eroavat joiltain osin meillä Suomessa käytettyihin menetelmiin. Tämän vuoksi on suositeltavaa konsultoida kuulon asiantuntijoita ennen materiaalin käyttöönottoa.

Tavoite

Kurssin tavoitteena on antaa opettajille ja muulle pedagogiselle henkilöstölle tietoa ja menetelmiä kuulovammaisten oppilaiden osallisuuden lisäämisestä. Tavoitteena on vahvistaa heidän didaktista lähestymistapaansa näiden oppilaiden opetuksessa.

Kohderyhmät

- Kurssi on tarkoitettu sinulle, jolla on kuulovammainen oppilas ja joka aloittaa ensimmäisellä luokalla tai on tulossa kouluun. 

- Kurssin voi suorittaa myös kertauksena osallisuuden kurssille osallistumisen jälkeen (suosittelemme tätä syvemmän tiedon ja ymmärryksen saamiseksi) tai opettajat, jotka eivät ole voineet osallistua fyysisen osallisuuden kurssille.

Verkosto oppilaan ympärillä

Valmisteluissa suosittelemme hyvän alun varmistamiseksi, että oppilaan kohdalla järjestetään tapaaminen vanhempien, kuuloalan ammattilaisen, koulun johtajan ja vastaanottavan opettajan kanssa.

Suosittelemme myös säännöllisiä tapaamisia tässä verkostossa kouluvuosien aikana, jotta voidaan keskustella koulunkäyntiin kysymyksistä. 

Opiskeluryhmä

Tämän kurssin vaikutusta voidaan parhaiten tukea opintoryhmässä. Tämä voi olla:

  • opettajatiimi, jotka opettavat luokkaa, jossa on kuulovammainen oppilas
  • kuuloalan ammattilainen ja opettaja(t).
  • saman koulun opettajat, jotka opettavat kuulovammaisia oppilaita eri luokissa
  • eri koulujen opettajat, jotka tapaavat etäkokouksissa

Ehdotamme, että opintoihin sisällytetään 'Luokkahuoneen suunnittelua' koskevat oppaat.

Kurssilla käsitellään yleisiä asioita, joilla voi olla - tai ei voi olla - vaikutusta kuulovammaisen oppilaan oppimiseen tai sosiaalisiin taitoihin. Tällä kurssilla annetut yleiset asiat ja suositukset on mukautettava kunkin yksittäisen oppilaan erityistarpeisiin ja tilanteeseen. Siksi suosittelemme keskustelemaan oppilaan erityistilanteesta kuuloalan ammattilaisen kanssa.

Kurssin kuvaus

Kurssi on jaettu 3 moduuliin. Kunkin moduulin osalta katsot oppimisen videon (videot) ja teet omia pohdintoja yksilöllisellä opiskeluajallasi. Tämän jälkeen tapaat opiskeluryhmässä tai kuuloalan ammattilaisen kanssa. 

Tässä on kurssiopas

Kurssioppaassa on linkit kahteen videoon YouTubessa. Videot ovat englanniksi ja tanskaksi. Voit lisätä tekstityksen omalla kielelläsi. Ohjeet alla: 

Pdf: Kuinka lisätä YouTube-videoihin tekstitys suomeksi?

Tästä oppaasta löydät lisätietoa, resursseja ja materiaalia kuulovammaisen oppilaan opettamisesta. 

Pdf: Verkkokurssiin liittyvää lisätietoa

Moduuli 1:

Kuulovamman vaikutukset kuulemiseen, kognitioon, kieleen, oppimiseen ja sosiaalisiin taitoihin

Moduuli 2

 

Auditiiviset taidot ja auditiiviset strategiat luokkahuoneessa

Kielelliset haasteet – näin tuet oppilastasi

Moduuli 3

 

Sosiaalinen osallistaminen – käytännön taidot ja omasta kuulemisen ymmärtämisestä huolehtiminen

Tekijä:

Tämän kurssin on kehittänyt Center for Communication and Welfare Technology, Special counselling of children and young people with hearing loss, Fredericia, Denmark.

Yhteystiedot: cfh@rsyd.dk

APPFWU01V