Skip to primary content

Oppimisympäristö

Opas parhaiden olosuhteiden saamiseksi luokkahuoneeseen kuulovammaisille oppilaille.

Onko luokassasi kuulovammainen oppilas?
Haluaisitko tukea häntä optimaalisesti luokassa?

Tämän materiaalin (tarkistuslista, parannusehdotuksia ja arviointilomake) tarkoituksena on antaa kuulovammaisten oppilaiden opettajille tietoa siitä, miten luokkahuoneessa voidaan luoda optimaaliset kuuntelu- ja oppimistilanteet. 

Tähän sisältyvät huoneakustiikka, kuulotekniikka, istuimet, valaistusolosuhteet, visualisointi luokkahuoneessa ja tulkkauspalvelut.

Materiaalia kuulovammaisten oppilaiden opettajille inklusiivisessa opetuksessa optimaalisen luokkahuoneen suunnittelua varten Opas parhaiden olosuhteiden luokkahuoneeseen saamiseksi kuulovammaisille oppilaille.

Miten käyttää opasta optimaalisen luokkahuoneen suunnitteluun kuulovammaisille oppilaille?

Kuinka käytät opasta: Optimaalisen luokkahuoneen suunnitteluun kuulovammaisille oppilaille:

  1. Tarkastele luokkahuoneen tilannetta tarkistuslistan avulla.
  2. Oletko rastittanut johonkin kysymykseen "ei" tai "ei tietoa"?
    → Tutustu aiheeseen liittyviin tietoihin.
    → Sieltä löydät mahdollisuuksia muutoksiin.
  3. Muuta kuulovammaisen oppilaan tilannetta.
  4. Arvioi hänen tilannettaan vielä kerran. Täältä löydät tietoa kustakin aiheesta

Täältä löydät tietoa kustakin aiheesta 

Tietoa jokaisesta aiheesta:


Paras huoneakustiikka kuulovammaisille oppilaille
Parhaat kuulon apuvälineet kuulovammaisille oppilaille
Paras istumapaikka kuulovammaiselle oppilaalle
Parhaimmat valaistusolosuhteet kuulovammaisille oppilaille
Visualisointi kuulovammaisten oppilaiden opetuksessa
Tulkkauspalvelut kuulovammaisille oppilaille

Arviointilomakkeen avulla voit selvittää, voisitko parantaa kuulovammaisen oppilaan luokkahuoneen olosuhteita.

Täältä löydät koko materiaalin esitteenä.

Olisi järkevää, jos näitä optimointeja voitaisiin tehdä luokkahuoneen lisäksi myös muissa tiloissa, kuten liikuntasalissa, ruokalassa (esim. ruokapöytien alle laitettavilla huopatyynyillä) ja monitoimitiloissa. Myös esimerkiksi käytävien optimaaliseen akustiikkaan olisi kiinnitettävä huomiota.
Suosittelemme myös tutustumaan ”Verkkokurssiin yleisopetuksessa opiskelevan kuulovammaisen oppilaan opetuksesta.”

 

Opettajat the State Centre for Hearing and Communication (Schleswig) ovat laatineet oppaan ja materiaalin. 

Lisätietoja:

andrea.kintrup@schule-sh.de 

christina.michel@schule-sh.de

 

APPFWU02V