Skip to primary content

Oprema razreda

Vod nik do najboljsih pogojev, ki jih potrebuje ucenec z izgubo si uha, v razredu.

lmate v razredu ucenca z izgubo sluha?

Bi mu zeleli v razredu optimalno pomagati?

Namen tega materiala (Seznam za preverjanje, lnformacije za izboljsave in Evalvacija) je: informirati ucitelje v rednih solah, kako lahko pripravijo optimalno ucno okolje.

lnformacije se nanasajo na: akustiko v razredu, slusne pripomocke, prostor za sedenje, osvetlitev, vizualizacijo pri pouku in oblike tolmacenja.

 

Kako uporabimo Vodnik do najboljsih pogojev, ki jih potrebuje ucenec z izgubo sluha, v razredu:

 

Preverite situacijo v vasem razredu s pomocjo Seznama za preverjanje.

Ste na vprasanja odgovorili z »NE« ali »NE POZNAM«? 

  • Sledite povezavam do navodil.
  • Nasli boste moznosti, da izboljsate situacijo v svojem razredu.

Spremenite pogoje za ucenca z izgubo sluha v svojem razredu.
Ponovno evalvirajte situacijo.


Tukaj so informacije, ki jih potrebujete:

  1. Najprimernejsa akustika v razredu za ucenca z izgubo sluha
  2. Slusni pripomocki za ucenca z izgubo sluha
  3. Najboljsi prostor v razredu za ucenca z izgubo sluha
  4. Najprimernejsa svetloba v razredu za ucenca z izgubo si uha
  5. Vizualizacija pri pouku za ucenca z izgubo izgubo sluha
  6. Razlicne oblike tolmacenja za ucenca z izgubo sluha

 

z Evalvacijskim vprasalnikom si lahko pomagate pri ugotavljanju, ce lahko izboljsate pogoje za ucenje za ucenca z izgubo sluha.

Ves material najdete v Gradivo.

Smiselno je, da upostevate navedene pogoje tud i v drugih prostorih in ne le v ucilnici: telovadnica, jedilnica, vecnamenska soba ... Pozornost posvetimo tudi hodnikom in drugim podobnim prostorom.

Priporocamo, da si ogledate »Tecaj za ucitelje gluhih in naglusnih ucencev«.

 

Ta material je pripravil Center za sluh in komunikacijo (Schleswig) Nemcija.

Ce imate dodatna vprasanja, jih naslovite na kontakte, ki so izpisani na spletni strani.

APPFWU01V