Skip to primary content

E-tečaj inkluzije učencev z izgubo sluha

Tečaj, ki učitelja opremi z znanjem in metodami za inkluzijo učencev z izgubo sluha.

Tečaj je namenjen učiteljem učencev z izgubo sluha, ki primarno komunicirajo v govorjenem jeziku.

Cilj

Cilj tečaja je, da se učitelji in ostali pedagoški delavci opremijo z znanjem in metodami za inkluzijo učencev z izgubo sluha. Cilj je izboljšati didaktične pristope pri poučevanju teh učencev.

Ciljne skupine

  • Tečaj je namenjen tistim, ki dobite učenca z izgubo sluha v 1. razred ali pa učenec pride k vam kasneje, v že oblikovan razred.
  • To je lahko tudi obnovitveni tečaj za učitelje, ki so se že udeležili izobraževanja v živo (izobraževanje v živo priporočamo zaradi poglobljenega znanja in razumevanja) ali za učitelje, ki se niso mogli udeležiti tečaja v živo.

Povezovanje

Da bi zagotovili čim boljši začetek, toplo priporočamo sestanek s starši, strokovnjakom za sluh, ravnateljem in razrednikom.

Tekom šolskega leta priporočamo tudi redna srečanja, na katerih se pogovorite tako o učnih kot tudi o socialnih vprašanjih, povezanih z obiskovanjem šole.

Strokovnjak za sluh lahko učenca in njegove posebne potrebe predstavi sošolcem.

Študijska skupina

Priporočamo, da tečaj opravite v študijski skupini. Sestavljajo jo lahko:

  • Oddelčni učiteljski zbor razreda, ki ga obiskuje učenec z izgubo sluha
  • strokovnjak za sluh in učitelj/i
  • učitelji iz iste šole, ki poučujejo učence z izgubo sluha v različnih oddelkih
  • učitelji iz različnih šol, ki se srečujejo na spletnih sestankih

Priporočamo tudi, da preberete priročnik o opremi učilnice.

Tečaj predstavi izzive, ki lahko (ali pa tudi ne) vplivajo na učne ali socialne veščine vašega učenca z izgubo sluha. Splošna vprašanja in priporočila, navedena v tem tečaju, morate prilagoditi situaciji in posebnim potrebam posameznega učenca. Zato priporočamo, da se o specifični situaciji učenca pogovorite s strokovnjakom za sluh

Opis tečaja

Tečaj je razdeljen na tri module. V vsakem modulu si ogledate videoposnetek in pripravite refleksijo. Potem se sestanete s študijsko skupino ali s strokovnjakom za sluh.

Tu je priročnik

V priročniku sta povezavi do videoposnetkov na YouTube. Videoposnetka sta v angleščini in danščini. Lahko dodate podnapise v svojem jeziku. Navodila, kako to storiti, si preberite tu:

Pdf: Kako pri posnetkih izberete podnapise v svojem jeziku?

V priročniku najdete dodatne informacije, vire in gradivo o poučevanju učencev z izgubo sluha. Teme v priročniku so nadgradnja tečajev.

 

Modul 1:

Posledice izgube sluha na poslušanje, dojemanje, jezik, učenje in socialne spretnosti

You need to accept all cookies to see this content

Modul 2

 

Slušne spretnosti in slušne strategije v razredu

You need to accept all cookies to see this content

Jezikovni izzivi in kako podpreti svojega učenca

You need to accept all cookies to see this content

Modul 3

Socialna vključenost – socialna raba jezika in samozagovorništvo

You need to accept all cookies to see this content

Center for Communication and Welfare Technology, Hearing counselling - children and young people, Fredericia, Denmark developed these materials.

If you have any questions, go to “Contacts”, which you can find on the main page.

 

CKV

Hoereraadgivningen

APPFWU01V