Skip to primary content

Godt lytte- og læringsmiljø

Guide til at opnå de bedste lytte- og læringsforhold i klasseværelset for elever med hørenedsættelse.

Hvis der er en eller flere elever med hørenedsættelse i din klasse, bør lærerteam og elever være særligt opmærksomme på at støtte op om et godt lytte- og læringsmiljø i klassen.

Formålet med dette materiale (en tjekliste, information og forslag til forbedringer og et evalueringsskema) er at informere lærere til elever med hørenedsættelse i inkluderende undervisning om, hvordan man kan skabe et godt lytte- og læringsmiljø i klasseværelset. 

Vigtigt for et godt lytte- og læringsmiljø er rumakustik og begrænset støj, god udnyttelse af høreteknologi og høreteknisk udstyr, indretning, gode lysforhold, visualisering  samt, hvis behov, tolketjenester.

 

Hvordan man kan bruge Guide til et godt lytte- og læringsmiljø for elever med hørenedsættelse:

 

  1. Gennemgå situationen i klasseværelset ved hjælp af tjeklisten.
  2. Har du afkrydset nogle spørgsmål med “nej” eller “ukendt”?
    Lad dig inspirere af tjeklisten  og info-teksterne til forbedringer
  3. Gennemfør ændringer sammen med klassen og lærerteam
  4. Evaluer lytte- og læringsmiljøet igen.

 

Her finder du information om hvert emne:

Evaluering af lytte- og læringsmiljø og evt. forbedringer af dette kan med fordel udføres ikke kun i klasseværelset, men også i f.eks. faglokaler, gymnastiksal, kantine, multifunktionelle rum og på gangarealer.             

Vi anbefaler også, at du tager et kig på "E-læringskursus om inklusion af elever med hørenedsættelse".

Lærere fra delstatscentret for hørelse og kommunikation (Schleswig-Holstein) har udviklet dette materiale, som er tilpasset danske forhold. 

Se ”contacts” på forsiden.

 

APPFWU01V