Skip to primary content

E-læringskursus om inklusion af elever med høretab

Auditive, sproglige og sociale færdigheder. 4 korte e-læringsvideoer og en kursusguide.

Dette kursus henvender sig til personale, der underviser elever med hørenedsættelse, som primært kommunikerer med talesprog.

Formål

Formålet med kurset er at give lærere og andet pædagogisk personale i inkluderende miljøer adgang til viden og metoder om inklusion af elever med hørenedsættelse. Målet er at styrke deres didaktiske tilgang til undervisningen af disse elever.

Målgrupper

  • For dig, som får en elev med hørenedsættelse i din klasse, enten i første klasse, når klassen er ved at blive etableret, eller i en allerede etableret klasse.
  • Kurset kan også tages som en repetition efter at have deltaget i et kursus med fysisk tilstedeværelse (vi anbefaler, at du gør dette for at få en dybere viden og forståelse) eller af lærere og andet pædagogisk personale, som ikke har haft mulighed for at deltage i et kursus med fysisk tilstedeværelse.

Netværks-samarbejde

Som forberedelse og for at sikre, at din elev får en god start, anbefaler vi at holde et møde med forældre, en talehørekonsulent, skolelederen og dig som den modtagende lærer.

Vi anbefaler, at I holder regelmæssige møder i dette netværk i løbet af skoleårene, hvor I drøfter både faglige og sociale spørgsmål i forbindelse med skolegang.

Du kan også få talehørekonsulenten til at introducere klassen til denne elev og hans eller hendes behov.

Studiegruppe

Vi anbefaler, at du tager dette kursus i en studiegruppe. Dette kan være:

  • Lærerteamet, der underviser klassen med en elev med hørenedsættelse
  • En talehørekonsulent og læreren/erne
  • Lærere på den samme skole, som underviser elever med hørenedsættelse i forskellige klasser
  • Lærere fra forskellige skoler, som mødes online

Vi anbefaler også at inddrage materialet “Godt lytte- og læringsmiljø” i læsningen.

Dette kursus giver dig viden om generelle spørgsmål, der kan have en indvirkning på din elev med hørenedsættelse's indlæring eller sociale færdigheder. På den anden side er det ikke nødvendigvis tilfældet. De generelle anbefalinger, der gives i dette kursus, skal tilpasses til den enkelte elevs specifikke behov og situation. Vi anbefaler derfor, at du drøfter din egen elev med en talehørekonsulent fra din kommune.

Kurset er opdelt i 3 moduler. For hvert modul ser du e-læringsvideoerne og forbereder nogle refleksionsspørgsmål i din egen individuelle studietid og mødes derefter i studiegruppen eller med en talehørekonsulent.

Her er en kursusguide:

I kursusguiden er der links til to videoer på youtube. Videoerne er på engelsk og dansk. Du kan tilføje danske undertekster på begge videoer. Find ud af hvordan i denne vejledning:

Pdf: Sådan tilføjer du undertekster på de nationale sprog til youtube-videoer

I denne info-guide finder du yderligere oplysninger, ressourcer og materialer om undervisning af elever med hørenedsættelse . Temaerne i info-guiden er uddybninger af e-lærings-videoerne.

Modul 1:

Konsekvenserne af høretab for auditive, kognitive, sproglige, indlæringsmæssige og sociale færdigheder

You need to accept all cookies to see this content

Modul 2

Auditive færdigheder og auditive strategier i klasselokalet

You need to accept all cookies to see this content

Sproglige udfordringer – og hvordan man støtter eleven

You need to accept all cookies to see this content

Modul 3

Social inklusion – pragmatik og mestring af høretabet

You need to accept all cookies to see this content

Dette kursus er skabt af Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Hørerådgivningen – Børn & Unge, Fredericia, Danmark.

(se “Contacts” på forsiden)

 

CKV

Hørerådgivningen Børn & Unge

APPFWU02V